قیمت جهانی نفت امروز 1401/05/24 |برنت 97 دلار و 21 سنت شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 94 سنت معادل 0.96 درصد کاهش به 97 دلار و 21 سنت رسید.