قیمت دلار در بازار متشکل امروز ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار در بازار متشکل امروز کاهش را تجربه کرد.

قیمت دلار 123

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۱۲ درصدی، از ۲۷,۲۹۵ (بیست و هفت هزار و دویست و نود و پنج ) تومان به ۲۶,۹۹۴ (بیست و شش هزار و نهصد و نود و چهار ) تومان رسید.