قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۷,۸۰۰ (بیست و هفت هزار و هشتصد تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۸,۰۷۹ (بیست و هشت هزار و هفتاد و نه تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۸,۷۵۵ (بیست و هشت هزار و هفتصد و پنجاه و پنج تومان) و قیمت فروش یورو ۲۹,۰۴۴ (بیست و نه هزار و چهل و چهار تومان) است.