قیمت سکه امروز ۱۴۰۱/۰۵/۲۹| بازار در مسیر کاهش

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 13,588,000 (سیزده میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۰.۷۹ درصدی داشته است.

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۷,۷۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۹۱ درصدی داشته است.

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۳۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴,۷۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۹۹۰,۰۰۰ (دو میلیون و نهصد و نود هزار) تومان قیمت خورد.