قیمت سکه در بازار آزاد 29 مرداد 1401 مشخص شد


قیمت سکه در بازار آزاد 29 مرداد 1401 مشخص شد

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه 29 مرداد1401 در بازار آزاد تهران به مبلغ 13 میلیون و 139 هزار تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه 29 مرداد1401 در بازار آزاد تهران به مبلغ 13 میلیون و 139 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 12میلیون و 95 هزار تومان تومن رسید.

در بازار آزاد قیمت نیم سکه 7 میلیون 500 تومان، ربع سکه 4 میلیون 500 تومان و سکه گرمی به مبلغ 2 میلیون 900 تومان است.