لحظه‌شماری برای پایان فراق یک مادر/ رؤیای صادقه‌ای که به 34سال چشم‌انتظاری پایان داد + فیلم

پس از 34سال دوری و صبوری،‌ غم فراق یک مادر به پایان رسید و لحظه‌شماری برای برگزاری آیین وصال مادر و فرزند کیلومترها دورتر آغاز شده است.