لیگ مجارستان| تساوی خارج از خانه پوشکاش در حضور زاهدی

تیم پوشکاش در دیداری از هفته سوم لیگ مجارستان به نتیجه تساوی رضایت داد.