ماجرای تیراندازی به شاه در کاخ مرمر چه بود؟ + عکس ها

 همشهری آنلاین نوشت:کاخی است زیبا و پرماجرا. صحبت از کاخ مرمر است. اینجا که آمدید وقت بگذارید. از هیچ نما و نشانه‌ای به سادگی و گذرا عبور نکنید. این کاخ پر از زیبایی‌های منحصربه‌فرد است. داخل که برویم در دو سوی سرسرا پرده‌هایی آویزان است و زیر پرده‌ها بخشی از تاریخ این کشور کهن نهفته است.