مانور نظامی آمریکا و ژاپن در بحبوحه افزایش تنش‌ها در تنگه تایوان

در بحبوحه افزایش چشمگیر تنش‌ها در تنگه تایوان، آمریکا و ژاپن مانور نظامی مشترکی را در نزدیکی اوکیناوا برگزار کردند.