مجلس رسیدگی قوه قضائیه به گزارش تفحص از فولاد مبارکه را پیگیری می‌کند

حجت الله فیروزی درباره مطالبه مجلس از قوه قضاییه برای پیگیری گزارش های تحقیق و تفحصی که به این قوه ارجاع می شود، از جمله در رابطه با گزارش اخیر تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، گفت: مجلس یک سری سازوکارهای نظارتی برای نظارت بر مجموعه هایی که دولتی هستند دارد و فولاد مبارکه نیز یکی از مجموعه هایی است که بخش عمده سهام آن متعلق به دولت است.

وی در ادامه تصریح کرد: این سازوکارهای نظارتی مجلس گاهی نسبت به اشخاص و گاهی نیز نسبت به مجموعه ها است. نسبت به اشخاص امکان دارد طرح سوال، تذکر و استیضاح مطرح شود که وزیر و مخاطبان اشخاص حقیقی هستند که به تناسب جرم و مسئولیتشان پاسخگو هستند. مثلا امکان دارد که مجلس تذکر بدهد و سوالی مطرح کند و یا در نهایت تعدادی از نمایندگان با هم استیضاح را در مورد وزیر یا مسئولی مطرح کنند، ولی در برخی موارد نظارت نسبت به عملکرد است که این عملکردها در قالب تحقیق و تفحص مطرح می شود و به نوعی هم حق نمایندگان است و به نمایندگی از طرف مردم، وقتی ابهاماتی نسبت به مجموعه ای وجود داشته باشد تحقیق و تفحص انجام می شود و در طول مجالس مختلف هم معمولا این اتفاقات افتاده است.

نماینده مردم فسا در مجلس با بیان اینکه در مجلس فعلی هم چند مورد تحقیق و تفحص کلید خورده که یکی از آنها مربوط به فولاد مبارکه بوده است، گفت: طراحان اصلی تحقیق و تفحص ابهاماتی نسبت به عملکرد این مجموعه داشتند که این ابهامات در قالب تحقیق و تفحص صورت گرفته و گزارش آن با توجه به تمدیدهایی قانونی که انجام شده، بعد از حدود ۸ ماه تهیه شده و خلاصه این گزارش در صحن علنی مجلس خوانده شد و گزارش کامل آن هم طبق معمول به همراه مستندات از طریق هیات رئیسه به قوه قضائیه ارجاع شد.

بیشتر بخوانید: کشف 90 عنوان تخلف از پولشویی تا رانت 91 هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

فیروزی در ادامه اظهار کرد: طبیعی است که قوه قضائیه باید مستندات را بررسی کند و اگر اتهامی متوجه کسی هست و تضییع حقی شده باشد، دیگر تشخیص آن با قاضی است و مجلس نمی تواند در این حوزه ورود کند.

سخنگوی هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در رابطه با اینکه آیا مجلس روند رسیدگی به این پرونده ها و تحقیق و تفحص ها را پیگیری می کند یا خیر، گفت: قطعا با توجه به اینکه ارجاع از طرف مجلس انجام شده، حتما معاونت نظارت مجلس پیگیری ها و ارتباط ها را با قوه قضائیه دارند، ولی، تشخیص دهنده اصلی قوه قضائیه و قاضی پرونده است که تصمیم می گیرند که آیا این اتهامات و مستندات آن درست است یا نه و اینکه اگر اتهامی درست است و موضوع جرمی محقق شده، متوجه چه کسی است که آنها او را احضار کرده و بررسی های خود را انجام می دهند.

فیروزی در پایان یادآور شد: چون گزارش از سوی مجلس ارائه شده، حتما مجلس پیگیری های خود ر انجام می دهد که پرونده در چه مرحله ای است.