مجید ناصحی مقدم رئیس شورای شهر زنجان شد

زنجان-مجید ناصحی مقدم با ۹ رای اعضای شورای شهر زنجان رئیس این شورا شد.