محمد علیپور و مهر علی باران چشمه کاندیدا شدند

روسای فدراسیون های انجمن های ورزشی و ورزش های زورخانه ای برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک نام نویسی کرد.