محکومیت مهرشاد سهیلی قطعی شد

ایسنا نوشت: محکومیت مهرشاد سهیلی به سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، پرداخت جزای نقدی و رد مال قطعی شد.