مدیرکل آموزش و پرورش استان قم: والدین هر چه سریع‌تر نسبت به ثبت‌نام فرزندان خود اقدام کنند

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم گفت: بحث ثبت‌نام یکی از فرایندهای بسیار مهم و تأثیرگذار در فرایند تعلیم و تربیت است و والدین هر چه سریع‌تر در فرصت باقی‌مانده نسبت به ثبت‌نام فرزندان خود اقدام کنند.