مدیرکل بنیادمسکن گلستان در دفتر تسنیم: بودجه 1401 مسکن روستایی هنوز ابلاغ نشده است

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان گفت: در طرح نهضت ملی مسکن قرار شد در 4 سال 94 هزار واحد مسکونی در استان گلستان احداث شود که در سال نخست سهم بخش روستایی 7 هزار واحد مسکونی بود.