مرحله دوم هوشمندسازی توزیع آرد در کاشان شهریور اجرایی می‌شود

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان کاشان با اشاره به برخورد با 80 واحد صنفی نانوایی متخلف به دلیل تعطیلی خودسرانه گفت:مرحله دوم نظام هوشمندسازی توزیع آرد در کاشان شهریور اجرایی می‌شود.