مسئولین از ظرفیت خبرنگاران برای ارتقای امنیت استفاده کنند

زرندیه- فرمانده انتطامی زرندیه گفت: مسئولین در صورتی که از شاخصه‌های خبرنگاران به درستی استفاده کنند شاهد پیشرفت منطقه خواهیم بود.