مشکلات اقتصادی دست از سر یونانی‌ها بر نمی‌دارد

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که بسیاری از یونانی‌ها توان پرداخت هزینه برای رفتن به سفر در تعطیلات را ندارند و از آن صرف نظر می‌کنند.