مشکلات نبود کتابخانه در پردیسان قم برطرف می‌شود

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی قم گفت: ایجاد کتابخانه در پردیسان، مدت ها است که یکی از مطالبات مردم و مجموعه مدیریت شهری و استانی تبدیل شده و مشکلات موجود در این زمینه برطرف می‌شود.