مشکل خوابگاه های کانکسی دانشجویان بم حل می شود

کرمان – معاون وزیر علوم بر لزوم رفع مشکل خوابگاه های کانکسی در بم تاکید کرد و گفت: مجوز و اعتبار برای ساخت خوابگاه پیگیری می شود.