مصوبه‌ی لغو انتشار آمار تسهیلات بانکی زیر 100 میلیارد تومان، ناقض منافع مردم

یک استاد دانشگاه با انتقاد از مصوبه‌ی حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر 100 میلیارد تومان گفت: در اقتصاد رقابتی اصل بر شفاف‌سازی است و شفاف‌سازی باعث رقابت و رقابت نیز باعث تولید و کارایی بیشتر می‌‌شود.