معاون عمرانی وزیر کشور از پروژه تله کابین کرمان بازدید کرد

کرمان – معاون عمرانی وزیر کشور از پروژه‌های تله کابین و بام کرمان که با رکود مواجه شده اند، بازدید کرد.