معاون وزیر خارجه : برای انتقال پول در معاملات خارجی مشکل داریم/ در باره تحریمها دوربین را خاموش کنید توضیح می دهم

روزنامه اعتماد با مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه مصاحبه کرده است.