مقتدی صدر: مجلس را منحل کنید

ایرنا نوشت: مقتدی صدر ، رهبر جریان صدر عراق از مقامات قضایی این کشور خواست حداکثر تا پایان هفته آینده مجلس را منحل اعلام کند.