منطقه ویژه صنعت گاز در استان فارس راه‌اندازی می‌شود

پیرو مصوبه و تفاهم نامه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری مقرر شد تا شعبه دوم دفتر پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری صنعت نفت در استان فارس در محل شرکت گاز استان افتتاح و به عنوان یک منطقه ویژه معرفی شود.