من ربات نیستم/ گابریل ژسوس واقعی برگشته؛ در آرسنال راحت‌ترم

گابریل ژسوس، ستاره برزیلی آرسنا از شرایط خود در باشگاه جدیدش رضایت کامل دارد.