مهاجم هلندی پرسپولیس به تهران رسید

مهاجم هلندی جدید تیم فوتبال پرسپولیس برای شرکت در تمرینات این تیم وارد تهران شد.