موافقت رهبری با «یک ماه تمدید مدت» / درخواست مجمع تشخیص مصلحت چه بود؟

همشهری نوشت: مصباحی مقدم گفت : ما امروز متوجه شدیم که رئیس محترم مجمع از حضرت آقا یک ماه تقاضای تمدید مدت کرده است تا سیاست‌های برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان برسد. ان‌شاءالله بعد از یک ماه دور بعد آغاز به کار می‌کند.