موعد تحصن طرفداران صدر مشخص شد

مقتدی صدر شنبه آینده را به عنوان موعد حضور و تحصن عراقی‌ها از اقصی نقاط این کشور در مرکز بغداد اعلام کرد.