موهایتان نشان می‌دهد چقدر استرس دارید

باشگاه خبرنگاران نوشت: هورمون کورتیزول موجود در موها، نشان دهنده میزان استرس است.