موکب بین راهی با ظرفیت اسکان 2000 نفر برای زوار لرستانی اربعین برپا می‌شود

دبیر اجرایی ستاد اربعین لرستان با بیان اینکه استان سال‌های گذشته در بین راه موکب نداشته است، گفت: امسال موکب بین راهی با ظرفیت اسکان 2 هزار نفر در عمودهای 494 و 345 برای زوار اربعین برپا می‌شود.