میانگین سن اعتیاد در کشور ۲۴ سال است

میانگین سن اعتیاد در کشور ۲۴ سال است

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر: سن اعتیاد در کشور ما بالاتر از میانگین سن جهانی که ۱۹ سال است قرار دارد.