نشست صمیمی با تشکل های مردم نهاد گلستان

Ali Asghar Soleymani

نشست صمیمی سازمان های مردم نهاد استان گلستان با سید علی مهاجر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان برگزار و در حاشیه این همایش دستاوردهای سازمان های مردم نهاد استان به نمایش گذاشته شد.