نصب بنرهای درگذشت هوشنگ ابتهاج در تهران

درپی درگذشت شاعر و پژوهشگر ادبی ایرانی هوشنگ ابتهاج نصب بنرهای مرتبط با این واقعه در سطح شهر تهران آغاز شده و بنرهای فرهنگی درگذشت ابتهاج در تهران اکران خواهد شد.