نهضت جهاد تبیین برای بانوان کرمانشاهی برگزار می‌شود

کرمانشاه- مسئول نهضت پیشرفت بانوان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: نهضت جهاد تبیین برای بانوان کرمانشاهی برگزار می‌شود.