هاارتص: کشورهای توافق ابراهیم حاضر به مشارکت در مراسم دومین سالگرد آن نیستند

روزنامه عبری زبان هاآرتص اعلام کرد به دلیل عدم تمایل کشورهای عضو توافق ابراهیم، مراسم دومین سالگرد این توافقنامه لغو شد.