هاشم اسکندری کاندیدای نایب رئیسی شد

رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک نام نویسی کرد.