هدیه 400 هزار تومانی روز خبرنگار در حال واریز است

واریز هدیه روز خبرنگار برای خبرنگارانی که عضو صندوق بودند و همچنین خبرنگارانی که در صندوق اعتباری هنر عضویت ندارند، در حال انجام است.