هزینه ساخت یک متر مربع مسکن در تهران چه قدر است؟

قرن نو نوشت: در حالی که متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران به بیش از ۴١ میلیون تومان رسیده؛ تازه‌ترین آمار ارائه‌شده حکایت از افزایش شایان‌توجه نرخ مصالح ساختمانی دارد.