هشدار سازمان مالیاتی به خریداران خودرو/ مراقب این سودجوها باشید

ایلنا نوشت: سازمان امور مالیاتی نسبت به احتمال سوءاستفاده برخی درگاه های جعلی از پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو هشدار داد.