هشدار کیسینجر درباره جنگ آمریکا با روسیه و چین

هنری کیسینجر که از سال 1973 تا 1977 به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا فعالیت داشت، در مصاحبه با وال استریت ژورنال گفت …