همشهری : امریکا از حمله به سلمان رشدی برای امتیاز گرفتن از ایران استفاده می کند / امریکا در برجام حتی اگر تضمین بدهد ، رعایت نمی کند

روزنامه همشهری به نقل از دهقانی فیروزآبادی استاد دانشگاه نوشت:درباره جریان حمله به سلمان رشدی، ۲فرضیه مطرح است؛ عده‎ای براساس «تئوری توطئه» معتقدند این اتفاق ازسوی لابی‎های آمریکایی و صهیونیستی مخالف برجام هدایت شده ‎است تا به این وسیله، روند مذاکرات را تحت‎ تأثیر قرار دهند و راه را برای دستیابی به یک توافق پایدار را ناهموار و چه‎ بسا مسدود کنند.