همیلتون: رانندگی در خیابان‌های عادی، استرس‌زاست

راننده انگلیسی تیم مرسدس گفت: رانندگی با سرعت بالا برای من عادی است و فکر می‌کنم برای رانندگی در خیابان مناسب نیستم.