هواشناسی ایران 1401/05/19؛ هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی در 16 استان

سازمان هواشناسی با هشدار نسبت به ادامه و تشدید فعالیت سامانه بارشی در 16 استان از ورود توده گردوخاک به غرب کشور طی 3 روز آینده خبر داد.