هوشنگ ابتهاج درگذشت

ایسنا نوشت: هوشنگ ابتهاج، شاعرِ نامدار ایرانی بامداد امروز درگذشت.