هیئت مدیره صندوق پژوهش استان زنجان مشخص شدند + جزئیات

انتخابات هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان زنجان استان زنجان ظهر امروز برگزار شد و بر همین اساس این صندوق رسماً مأموریت خود را در راستای تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز کرد.