واکاوی تقابل ذوب‌آهن و پرسپولیس؛ آنالیز دقیق و ساختار دفاعی مستحکم راز موفقیت تارتار

ذوب‌آهن مقابل پرسپولیس نشان داد که از ساختار دفاعی خوبی بهره می‌گیرد و نمایش این تیم با در نظر گرفتن بضاعت فنی بازیکنانش، امیدواری‌های زیادی را به وجود آورد.