واکنش عطاالله مهاجرانی به ترور «رشدی» / آماده ام تا از این فرصت طلایی بهره مند شوم

جماران نوشت : وزیر ارشاد در دولت اصلاحات نوشت :‏ مرحوم زادسر از من پرسید: آقای مهاجرانی! به من جواب بدهید، اگر رشدی را ببینید او را می کشید! گفتم: نه برادر! من نویسنده ام و کارم تبیین فتوای امام و نقد رمان بوده است، آن کار دیگر را شما که به خلوت می روید، انجام دهید!