وجود مشکلات روانی بیشتر در خانواده کودکان مبتلا به دیابت نوع۱

محققان سوئدی گزارش می دهند که کودکان مبتلا به دیابت نوع ۱ و نزدیک ترین بستگان آنها بیشتر از افراد بدون این بیماری دچار مشکلات روانی می شوند.