ورزش در بازه‌های زمانی کوتاه مدت نیز مفید است

به‌ گزارش ‌ایسنا ‌و ‌به نقل از واشنگتن پست، دستورالعمل های جدید ورزشی آمریکا نشان می‌دهد  که افراد می توانند در طول روز در بازه‌های زمانی کوتاه تر ورزش کنند و در عین حال از فواید ورزش برای سلامتی بهره ببرند.

هدف دستورالعمل ورزشی جدید در آمریکا کاهش زندگی ساکن و افزایش تحرک شهروندان است.

طبق این دستورالعمل می‌توان  در بازه های زمانی حداقل ۱۰ دقیقه ای در طول روز ورزش کرد.

یکی از متخصصان در این باره می‌گوید: بررسی های ما نشان داده است که عوامل زیادی از جمله شدت ورزش مهم هستند و مدت زمان ورزش به تنهایی تعیین کننده نیست. کمتر بنشینید ، بیشتر حرکت کنید. هر فعالیتی که داشته باشید به حساب می‌آید. میزان مصرف انرژی در جلسات ورزشی کوتاه مدت می‌تواند  به اندازه جلسات ورزشی بلند مدت باشد.

طبق دستورالعمل جدید به افراد توصیه شده است که در طول هفته بین ١٥٠ تا ٣٠٠ دقیقه ورزش با شدت متوسط یا ٧٥ تا ١٥٠ دقیقه ورزش با شدت زیاد انجام دهند. ضمنا بهتر است دو بار در هفته حرکات قدرتی عضلانی انجام شوند.

دویدن، پیاده روی سریع وحمل وزنه ورزش‌هایی با شدت زیاد محسوب می شوند.

انتهای پیام